Therapieën

Kinderfysiotherapie


De kinderfysiotherapeut behandelt kinderen van 0 tot 18 jaar met problemen op het gebied van bewegend functioneren.


Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen kan de ontwikkeling vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.


De kinderfysiotherapeut zal het kind observeren en onderzoeken om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de motorische mogelijkheden en het motorisch niveau van het kind. Hiervan wordt (met toestemming van de ouders) verslag gedaan aan de huisarts of andere verwijzers en eventuele andere betrokkenen. Hierna kan de behandeling starten.


De volgende problemen kunnen bij de kinderfysiotherapeut behandeld worden;

Bij zuigelingen; zie kinderfysiotherapie onder het kopje zwangerschap.

Bij peuters; motorische ontwikkelingsachterstand, bewegingsangst, afwijkend looppatroon, orthopedische of neurologische aandoeningen, ademhalingsproblemen, hyperactiviteit en veel vallen.

Bij schoolgaande kinderen; houdings- en bewegingsproblemen, houterige/onhandige motoriek, hyperactiviteit, ADHD, PDD-NOS, aan autisme gerelateerde aandoeningen, bewegingsangst, aandacht- en concentratieproblemen, overmatige faalangst, schrijfproblemen, links/rechts coördinatieproblemen, ademhalingsproblemen en orthopedische- en neurologische afwijkingen.